Klubbresultater DGA - De Glade Amatører

Resultater 2016 :
DGA klubbmesterskap 501
DGA høstserie 501
Terminliste høst 2016
DGA Klubbmesterskap cricket
Sommerserie funny games 2016
DGA Sprettertcup 2016
DGA påskecup 2016
DGA vårserie 501
Terminliste vår 2016

 

Resultater 2015 :
DGA klubbmesterskap 501
DGA Høstserie 501
Terminliste høst 2015
Sommerserie funny games 2015
DGA Klubbmesterskap cricket
DGA påskecup 2015
Generalcup 2015
DGA vårserie 501
Terminliste vår 2015

 

Resultater 2014 :
Aquavit-cup 2014
DGA klubbmesterskap 501
DGA Høstserie 501
Åpningscup høst 2014
Terminliste høst 2014
DGA Klubbmesterskap cricket
DGA påskecup 2014
Generalcup 2014
DGA vårserie 501
Terminliste vår 2014

 

Resultater 2013 :
Aquavit-cup 2013
DGA klubbmesterskap 501 Høst
DGA høstserie 501
Terminliste høst 2013
DGA Åpningscup høst 2013
DGA klubbmesterskap 501
DGA Klubbmesterskap cricket
Terminliste vår 2013
DGA vårserie 501
Generalcup 2013

 

Resultater 2012 avd Oslo:
Terminlist høst 2012
Aquavit-cup 2012
DGA Høstserie 501
DGA sommerserie funny games 2012
Terminliste vår 2012
DGA vårserie 501
DGA påskecup 2012
DGA Klubbmesterskap cricket
DGA klubbmesterskap 501 dobbel
DGA Åpningscup vår 2012

 

Resultater 2011 avd Oslo:
Terminliste høst 2011
Aquavit- cup 2011
DGA høstserie 501
DGA høstserie funny games
DGA Sommerserie 2011
DGA klubbserie vår 2011
Parturnering Mikke Mus 
 
Resultater 2011 avd Otta:
Terminliste høst 2011
Høstserie 501

 

Resultater 2010 avd Oslo:

Aquavitcup 2010

Ranking Amatørserien 2010
Amatørserien 2010

HOME

Resultater darts for DGA - De Glade Amatører - Dartklubb