Spilleregler Amatørserien runde 2

 

Istedenfor best av 3 leg 501 i innledende puljespill som i forrige runde, vil vi nå kjøre 1 leg mikke mus, 1 leg half-it og et leg killer. Alle 3 leggene skal spilles pr kamp.

Legdifferansen vil avgjøre plasseringen i puljen.

Står to spillere på lik leggdifferanse, går den med flest vunne leg foran.

Er dette også likt vil innbyrdes oppgjør være tellende.

 

Det kastes mot bull for å avgjøre hvem som starter i alle leg i puljespillet.

 

I avsluttende cup spilles vanlig 501 best av 5 leg.

 

 

 

Mikke Mus:

20

 

 

19

 

 

18

 

 

17

 

 

16

 

 

15

 

 

14

 

 

13

 

 

D

 

 

T

 

 

Bull

 

 

 

 

Her skal man treffe 3 ganger i hvert tall fra 20 og ned til 13, samt 3 dobble, 3 tripple og 3 Bull.

Spilles helt fri. Tallene behøver ikke lukkes i rekkefølge, og alle trippler og dobbler er tellende.

Treffer du f eks trippel 20, bestemmer du selv om du vil bruke den som 3 tellende treff i 20, eller 1 tellende treff i trippel.

Rød bull teller som dobbel eller to bull, grønn bull teller som en bull.

 

Førstemann som er ferdig vinner.

 

 

 

 

 

 

Killer:

Her spilles den enkle varianten.

Her må du score mer enn motstanderen.

Scorer du likt eller mindre får du en strek. (unntaket er om motstanderen kaster 180, da unngår du strek ved selv å gjøre det samme.

Førstemann til 10 streker har tapt.

 

 

Half-it:

De Glade Amatører

 

 

13

 

 

14

 

 

Dobbel

 

 

15

 

 

16

 

 

Trippel

 

 

17

 

 

18

 

 

41

 

 

19

 

 

20

 

 

Bull

 

 

 

 

Det spilles med 3 piler mot hvert tall nedover.

3 piler mot 13, 3 piler mot 14 osv. Ved trippel  og dobbel teller alle av disse. Score fra de enkelte tall legges fortløpende sammen.

Ved kast mot "41" kreves at det er 3 tellende piler med sum=41 i score. Ved tre bom på oppgitt felt, eller poengsum <> 41 mot 41 halveres den oppnådde poengsum fra foregående tall.

Ved halvering av oddetall rundes tallet opp.

Den som har høyest poengsum til slutt er vinner.