Styret i De Glade Amatører kaller herved inn til

DGAs første ordinære generalforsamling

Fredag 13. januar 2012 kl. 18.00

På Galgeberg Corner, St Halvardsgate 65B, Oslo

Dagsorden:

- Valg av møteleder.

- Valg av møtesekretær.

- Årsmelding.

- Regnskap.

- Medlemstall, kontingent.

- Spilleprogram.

- Innkomne saker.

- Valg

Medlemmer av DGA er den som til enhver tid har betalt den fastsatte

medlemskontingent. Passive medlemmer har kun møte- og talerett på

generalforsamling, men ikke stemmerett.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før,

dvs. 30. desember 2011.

Forslag skal leveres skriftlig til ett styremedlem, evt. sendes til monica@sagmoen.com

Sakspapirer sendes alle registrerte medlemmer senest 1 uke før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen avsluttes med "Generalcup".

Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte.

Med vennlig hilsen

Styret i De Glade Amatører

HOME